promotion-banner

ប្រាក់រង្វាន់ពិសេស Migration Bonus

ប្រាក់រង្វាន់ប្តូរមកលេងហ្គេមស្លុត៖

ដាក់ប្រាក់

ប្រាក់រង្វាន់ការផ្លាស់ប្តូរ
សរុប
វិលជុំ
$20.00+$18.00=$38.00x2
$100.00+$88.00=$188.00x3
$500.00+$388.00=$888.00x4
$1,000.00+$588.00=$1,588.00x5


ប្រាក់រង្វាន់ប្តូរមកលេងហ្គេមបន្តផ្ទាល់ និងហ្គេមបាញ់ត្រី៖

ដាក់ប្រាក់

ប្រាក់រង្វាន់ការផ្លាស់ប្តូរ
សរុប
វិលជុំ
$20.00+$18.00=$38.00
x3
$100.00+$88.00=$188.00
x5
$500.00+$388.00=$888.00
x7
$1,000.00+$588.00=$1,588.00
x9


លក្ខខណ្ឌ

 1. ប្រម៉ូសិននេះបើកសម្រាប់តែសមាជិក OK188 ដែលបានចុះឈ្មោះថ្មីទាំងអស់ដែលមានអាយុចាប់ពី 18 ឆ្នាំឡើងទៅ និងផ្តល់លេខទូរស័ព្ទកម្ពុជាដែលមានសុពលភាព និងគណនីធនាគារកម្ពុជា គណនីហ្វេសប៊ុក (ហើយសមាជិកត្រូវទទួលសំណើធ្វើមិត្តហ្វេសប៊ុករបស់សេវាកម្មអតិថិជន OK188).

 2. ថតរូបអេក្រង់របស់ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដូចជា ឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ គណនីធនាគារ ចំណាត់ថ្នាក់វីអាយភី និងកំណត់ហេតុជជែកដាក់ប្រាក់ចំនួន 8ដង ថ្មីៗនេះដែលអាចរកបានសម្រាប់ការពិនិត្យឡើងវិញ។

 3. បន្ទាប់ពីសមាជិកផ្តល់ព័ត៌មាន ពួកគេត្រូវរង់ចាំសេវាកម្មអតិថិជនពិនិត្យមើល ហើយសេវាកម្មអតិថិជននឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកបន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ថាពួកគេអាចទទួលបានការផ្តល់ជូននេះ។

 4. ការផ្តល់ជូនមានកំណត់ត្រឹមតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងមនុស្សម្នាក់។ មានន័យថា គឺសម្រាប់តែមនុស្សម្នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយគ្រួសារដូចជា អាសយដ្ឋានផ្ទះ អាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិត អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ ប័ណ្ណឥណទាន ឬឥណពន្ធ និងគណនីទូទាត់តាមអេឡិចត្រូនិក ឬកុំព្យូទ័ររួមគ្នា (ឧ. សាលារៀន បណ្ណាល័យសាធារណៈ ឬកន្លែងធ្វើការ)។

 5. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះមិនអាចប្រើជាមួយប្រម៉ូសិន OK188 ផ្សេងទៀតបានទេ។

 6. សមាជិកនឹងត្រូវបានកំណត់ក្នុងការជ្រើសរើសហ្គេមមួយប្រភេទដើម្បីលេង ដោយសារហ្គេមនីមួយៗមានការវិលជុំជាក់លាក់។ ការលេងហ្គេមផ្សេងទៀតនឹងត្រូវបានដកចេញទាំងស្រុងនូវប្រាក់រង្វាន់ និងពិន្ទុ។

 7. ការភ្នាល់ទាំងឡាយណាដែលនាំឱ្យក្លាយជាមោឃៈ ស្មើរ លុបចោល ឬនៅសងខាងមានលទ្ធផលដូចគ្នា នឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាចំនួនភ្នាល់ត្រឹមត្រូវឡើយ។

 8. OK188 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការទាមទារមកវិញនូវប្រាក់រង្វាន់ និងការឈ្នះ ឬបិទគណនីក្នុងស្ថានភាពនៃការរំលោភបំពាន ឬការក្លែងបន្លំ។

 9. OK188 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ លុបចោល ផ្អាក ឬបញ្ចប់ប្រម៉ូសិន ឬផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌនៃប្រម៉ូសិននៅពេលណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។

 10. សមាជិកដែលចូលរួមទាំងអស់ត្រូវតែទទួលយក និងអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ ក៏ដូចជាច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលមានចែងនៅលើគេហទំព័រ OK188។

promotion-banner

ប្រាក់រង្វាន់ស្វាគមន៍

 1. ប្រាក់រង្វាន់នេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់សមាជិកថ្មី OK188KH ទាំងអស់។
 2. សមាជិកម្នាក់ៗមានសិទ្ធិទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះតែម្តងប៉ុណ្ណោះ។
 3. ដាក់ប្រាក់អប្បបរមា 10 ដុល្លារ ឡើងទៅ។
 4. ប្រាក់រង្វាន់នេះទាមទារអប្បបរមានៃហ្គេមស្លុត វិលជុំ x 7 មុនពេលធ្វើការស្នើសុំដកប្រាក់។
 5. ប្រាក់រង្វាន់នេះទាមទារអប្បបរមានៃហ្គេមបន្តផ្ទាល់ & ហ្គេមបាញ់ត្រី វិលជុំ x 13 មុនពេលធ្វើការស្នើសុំដកប្រាក់។
 6. ទាមទារប្រាក់រង្វាន់អតិបរមាគឺ 288 ដុល្លារ ។
 7. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះអាចលេងហ្គេមស្លុតទាំងអស់ ហ្គេមបន្តផ្ទាល់ និងហ្គេមបាញ់ត្រី។


ឧទាហរណ៍ហ្គេមស្លុត៖

ដាក់ប្រាក់

ប្រាក់រង្វាន់ 80%

សរុប

វិលជុំ
$100.00+$80.00=$180.00x7


ឧទាហរណ៍ហ្គេមបន្តផ្ទាល់ និងហ្គេមបាញ់ត្រី៖

ដាក់ប្រាក់

ប្រាក់រង្វាន់ 80%

សរុប
វិលជុំ
$100.00+$80.00=$180.00x13


លក្ខខណ្ឌ

a. មានតែការភ្នាល់/ការភ្នាល់ដែលបានបញ្ជាក់ទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងតម្រូវការភ្នាល់វិលជុំ។ រាល់ការភ្នាល់ដែលបានគូរ ឬស្មើរ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ឬចាត់ទុកជាមោឃៈ និងការភ្នាល់លើភាគីផ្ទុយគ្នានៅក្នុងហ្គេមតែមួយនឹងមិនរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងចំនួនជុំភ្នាល់នោះទេ។

b. OK188KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ ឬលុបកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធីដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនដល់សមាជិក ឬភ្ញៀវដែលលេងជាក្រុម ឬប្រើកម្មវិធីជំនួយ។

c. ការផ្តល់ជូនទាំងអស់ពី OK188KH ត្រូវបានដាក់កម្រិតត្រឹម 1 គណនីក្នុងមនុស្សម្នាក់ដូចជា អាសយដ្ឋានគ្រួសារ អ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ គណនីធនាគារ និងអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិត។ ប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុស ឬផ្ទុយនឹងច្បាប់ Ok188 KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកប្រាក់ដែលនៅសល់។

d. ប្រម៉ូសិនទាំងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលបានអនុវត្ត។

promotion-banner

ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំថ្ងៃ 20%

 1. ប្រាក់រង្វាន់នេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់សមាជិក OK188KH ទាំងអស់។
 2. សមាជិកម្នាក់ៗអាចទាមទារប្រាក់រង្វាន់បានតែម្តងគត់ក្នុងមួយថ្ងៃ។
 3. ដាក់ប្រាក់អប្បបរមា 10 ដុល្លារ ឡើងទៅ។
 4. ប្រាក់រង្វាន់នេះទាមទារអប្បបរមានៃ ហ្គេមស្លុត វិលជុំ x 4 មុនពេលធ្វើការស្នើសុំដកប្រាក់។
 5.  ហ្គេមបន្តផ្ទាល់ & ហ្គេមបាញ់ត្រី វិលជុំ x 8 មុនពេលធ្វើការស្នើសុំដកប្រាក់។
 6. ការទាមទារប្រាក់រង្វាន់អតិបរមាគឺ 188 ដុល្លារ។
 7. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះអាចលេងហ្គេមស្លុតទាំងអស់ ហ្គេមបន្តផ្ទាល់ និងហ្គេមបាញ់ត្រី។

ឧទាហរណ៍ហ្គេមស្លុត៖

ដាក់ប្រាក់

ប្រាក់រង្វាន់ 20%

សរុប
វិលជុំ
$100.00+$20.00=$120.00x4


ឧទាហរណ៍ហ្គេមបន្តផ្ទាល់ និងហ្គេមបាញ់ត្រី៖

ដាក់ប្រាក់

ប្រាក់រង្វាន់ 20%

សរុប
វិលជុំ
$100.00+$20.00=$120.00x8


លក្ខខណ្ឌ

a. មានតែការភ្នាល់/ការភ្នាល់ដែលបានបញ្ជាក់ទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងតម្រូវការភ្នាល់វិលជុំ។ រាល់ការភ្នាល់ដែលបានគូរ ឬស្មើរ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ឬចាត់ទុកជាមោឃៈ និងការភ្នាល់លើភាគីផ្ទុយគ្នានៅក្នុងហ្គេមតែមួយនឹងមិនរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងចំនួនជុំភ្នាល់នោះទេ។

b. OK188KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ ឬលុបកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធីដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនដល់សមាជិក ឬភ្ញៀវដែលលេងជាក្រុម ឬប្រើកម្មវិធីជំនួយ។

c. ការផ្តល់ជូនទាំងអស់ពី OK188KH ត្រូវបានដាក់កម្រិតត្រឹម 1 គណនីក្នុងមនុស្សម្នាក់ដូចជា អាសយដ្ឋានគ្រួសារ អ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ គណនីធនាគារ និងអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិត។ ប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុស ឬផ្ទុយនឹងច្បាប់ Ok188 KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកប្រាក់ដែលនៅសល់។

d. ប្រម៉ូសិនទាំងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលបានអនុវត្ត។

promotion-banner

ប្រាក់រង្វាន់ណែនាំ 25%

 1. ប្រាក់រង្វាន់នេះត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់សមាជិក OK188KH ទាំងអស់។
 2. សមាជិកដែលបានទាមទារប្រម៉ូសិនផ្សេងទៀតមិនអាចទាមទារថ្លៃសេវាណែនាំ 25% បានទេ។
 3. ប្រាក់រង្វាន់នេះអាចទាមទារបានដោយគ្មានប្រាក់កក់ នៅពេលដែលដាក់ប្រាក់មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យទាមទារប្រាក់រង្វាន់នេះទេ។
 4. មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដែលបានណែនាំត្រូវតែដាក់ប្រាក់បីដង មុនពេលអ្នកអាចទទួលបានថ្លៃសេវាណែនាំ។
 5. ប្រាក់រង្វាន់នេះទាមទារអប្បបរមានៃហ្គេមទាំងអស់ វិលជុំ x 3 មុនពេលធ្វើការស្នើសុំដកប្រាក់។
 6. ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តអតិបរមាត្រឹមតែ 188 ដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះ។
 7. មិត្តភក្តិរបស់អ្នកដែលបានណែនាំ បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះ និងដាក់ប្រាក់អប្បបរមា 20 ដុល្លារ សម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ដំបូង អ្នកអាចទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ណែនាំ 25% ម្តង។
 8. ថ្លៃសេវាណែនាំមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យលេង មាន់ជល់ ឬលេងជាមួយហ្គេមចម្រុះទេ។

ឧទាហរណ៍នៃការដាក់ប្រាក់ដំបូងរបស់មិត្តភ័ក្តិ៖

ដាក់ប្រាក់

ប្រាក់រង្វាន់ 25%

ថ្លៃសេវាណែនាំ
$100.00x0.25=$25.00
ទាមទារអប្បបរមា
ដកប្រាក់អតិបរមា
x3x4


លក្ខខណ្ឌ

a. មានតែការភ្នាល់/ការភ្នាល់ដែលបានបញ្ជាក់ទាំងអស់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងតម្រូវការភ្នាល់វិលជុំ។ រាល់ការភ្នាល់ដែលបានគូរ ឬស្មើរ ការភ្នាល់ដែលត្រូវបានលុបចោល ឬចាត់ទុកជាមោឃៈ និងការភ្នាល់លើភាគីផ្ទុយគ្នានៅក្នុងហ្គេមតែមួយនឹងមិនរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងចំនួនជុំភ្នាល់នោះទេ។

b. OK188KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ ឬលុបកម្មវិធីនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃកម្មវិធីដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុនដល់សមាជិក ឬភ្ញៀវដែលលេងជាក្រុម ឬប្រើកម្មវិធីជំនួយ។

c. ការផ្តល់ជូនទាំងអស់ពី OK188KH ត្រូវបានដាក់កម្រិតត្រឹម 1 គណនីក្នុងមនុស្សម្នាក់ដូចជា អាសយដ្ឋានគ្រួសារ អ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ គណនីធនាគារ និងអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិត។ ប្រសិនបើរកឃើញថាមានកំហុស ឬផ្ទុយនឹងច្បាប់ Ok188 KH រក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកប្រាក់ដែលនៅសល់។

d. ប្រម៉ូសិនទាំងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលបានអនុវត្ត។